تعرفه آزمون ادواری مخازن CNG در سال 1403

نظر به اعلام سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص افزایش 40 درصدی تعرفه آزمون ادواری مخازن CNG مقتضی است کلیه ی آزمایشگاههای هیدرواستانیک اقدام شایسته را معمول فرمایند. 

لازم به ذکر است کارمزد ساعت کار به ازای هر ساعت از مبلغ 1/953/000 ریال در سال 1402 به مبلغ 2/748/000 ریال در سال 1403 افزایش یافته است.

همچنین براساس قرارداد فیمابین آزمایشگاههای هیدرواستاتیک و شرکت بازرسی، حق الزحمه ی بازرسی از تاریح اول خرداد 1403 به میران 40 درصد افزایش می یابد.  

 خواهشمند است جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید با این توضیح که یک اشکال تایپی در درج سال 1403 در جداول مشاهده می شود. 

 

https://www.inso.gov.ir/portal/home/?141160/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7

 

شرکت صدرآزمای نور

نشانی: رشت- چهار راه گلسار- خیابان سعدی- خیابان شهید نواب صفوی- پلاک1-طبقه4-واحد7

کدپستی: 4163765555

تلفن ها:

دفتر شرکت: 01332137310

واحد بازرسی (خانم مهندس شکرریز): 09912078206

واحد اداری (خانم مهندس دست مرد): 09912072957

واحد مالی (خانم مهندس نجفی): 09912076486

 

 

طراحی و پشتیبانی (دکامپ)