فرم ثبت شکایت و فرم رسیدگی مجدد
فرم ثبت شکایت

 ../fileup/news/126/n_126_1705582387.jpg

فرم بررسی درخواست رسیدگی مجدد

 ../fileup/news/126/n_126_1705583230.pdf

 

شرکت صدرآزمای نور

نشانی: رشت- چهار راه گلسار- خیابان سعدی- خیابان شهید نواب صفوی- پلاک1-طبقه4-واحد7

کدپستی: 4163765555

تلفن ها:

دفتر شرکت: 01332137310

واحد بازرسی (خانم مهندس شکرریز): 09912078206

واحد اداری (خانم مهندس دست مرد): 09912072957

واحد مالی (خانم مهندس نجفی): 09912076486

 

 

طراحی و پشتیبانی (دکامپ)